n w    w w w w

baner
You are here:   Anasayfa Sizin Şiirleriniz 8. Sınıf Öğrenci Şiirleri
large small default
8. Sınıf Öğrenci Şiirleri

ASİT YAĞMURLARI
Sanayi devrimi başlıyor
Fabrikalar kuruluyor
Havaya gazlar yayılıyor
Bunlara Azot ve Kükürt deniyor

Gazlar havada dolaşırken
Su damlacıklarını görüyor
Reaksiyona giriyor
Asit yuağmurları oluşuyor

Canlılara düşman oluyor
Yanında zansızlarda bulunuyor
Doğal denge yok oluyor
Tarihlerimiz eriyor

              Başak ÇAĞIR
     Selçuk Ortaokulu 8D sınıfı

KALITIM

Dilini yuvarlıyorsa
Kulağı ayrıksa
Gözün kahve rengiyse
Baskın geni taşıyorsun işte 

Kalıtsal özellik taşır
Kromozomda bulunur
Bütün özelliklerimiz
Hep ondan sorulur

      Esra ÇAL

SES 

Hava ile titreşir
Dalgalar şeklinde yayılır
Kulağımızla duyulur
Bunun adına ses denir

Sesin yüksekliği inceliği ve kalınlığıdır
İncelk ve kalınlık frekansla alakalıdır
Frekans yüksekse sese ince ses denir
Frekansı düşük olanlar  kalın diye adlandırılır

Kalın sese PES dediler
İnce seseTİZ dediler
Şiddetli sesler
Genlikle alakalı dediler.

Frekans birimi HERTZ dir
Ses düzeyi DESİBEL dir
İkisinin de değeririni
Ölçen alet bellidir

         

YOĞUNLUK
Sıvılarda basıncı bilmek gerek
Kütleyi ve hacmi öğrenmek gerek
Bunu bilirsek eğer
Buluruz yoğunluğu "m"yi "V" ye bölerek

        KALDIRMA KUVVETİ
Kimi su yüzeyinde
Kimi su içerisinse
Farklı derinlikte
Suyun dibinde

         UÇAN BALONLAR
Uygular mı kaldırma kuvveti gazlar
Küçükken oynadığımız uçan balonlar
Anladınız mı şimdi arkadaşlar
Gazlar da kaldırma kuvveti uygular


       GAMZE ELİF DOĞAN

KALITIM

Dilini yuvarlıyorsa
Kulağı ayrıksa
Gözün kahve rengiyse
Baskın geni taşıyorsun işte 

Kalıtsal özellik taşır
Kromozomda bulunur
Bütün özelliklerimiz
Hep ondan sorulur

      Esra ÇAL

MİTOZ 

Hücreler bölünüyor
Yenileri meydana geliyor
Mitoz yardımcı oluyor
İnsanlar büyüyüp gelişiyor


VEJETATİF ÜREME

Bitki dallarını keselim
Vejetetif üremeyi görelim
Gül, söğüt Begonya
Böyle ürer bilelim

  HİLAL ULUPINAR -DEĞİRMENLİ İÖO
Isı birtür enerjidir
Sıcaklık ortalama değeridir
Bunun en güzel örneği
Termometredeki değeri

Isı enerjisine sahip suya
Attık bir buz parçası daha
Başladı hemen erime
Oldu şeklinde bir küçülme

Maddenin erirken aldığı ısı
Bilinir erime ısısı adıyla
Erime ısısı farklıdır her maddede
Ayırt edici bir özelliktir bu nedenle

Erimeyle terstir donma
Madde geçer sıvıdan katıya
Isı kaybeder aynı zamanda
Donma ısısı denir bu ısıya

      Gamze Elif DOĞAN


SERT SULAR
Benim adım sert sudur
Kalsiyum ve magnezyum boldur
Halk arasında adım
Kireçli su olarak duyulurum

Sertliğimi gidermek istersen
Sodyum reçinesi kullanırsın
Klor' u bana atarak
Mikroplardan arıtırsın

Çamaşırlar grileşmişse
Bardaklar matlaşmıssa
Lavabado kalıntı varsa
Sert su sizin suyunuzda

                  GAMZE ELİF DOĞAN

BELİRTEÇ

Belirlemek istiyorsan asidi bazı
Kullan belirteci ayracı
Oluyorsa mavi kırmızı
Anlamışsındır asidi bazı

          RABİYA UYAR

ASİTLER VE BAZLAR

Ekşi tat alınca
Asit gelir aklıma
Acı tadınca
Baz gelir aklıma

Turnusol kağıdında
Mavi renge girdi
Kayganlık hissi verdi
Bazikliğini gösterdi

Limon, Sirke, ekşi elma
Asidik özelik gösterir dendi
Baz özelliği gösterenler ise
Çamaşır suyu, sabun dendi

                   PINAR YILMAZ

AMETALLER

Üç haldeyim oda sıcaklığında
Dönüşemem tel ve levhaya
Gösteririm Ametal özelliği
İletemem ben elektriği

Alırım hep elektronu
Gösteririm özellikle anyonu
Görürsünüz beni eksi yüklü
Oluştururum bileşiğimi

KİMYASAL TEPKİMELER
Kimyasal tepkimeler
Yeni maddeler ürettiler
Özelliklerini kaybedince
OLuştu değişik bir madde
                  Gamze Elif Doğan

PERİYODİK TABLO
Periyot yatay sıralardır
Yedi onların sayısıdır
Elementin Periyot numrası
Katman sayısının aynısıdır

Dikey sıralara grup denir
Bunların toplamı on sekizdir
"A ve "B" grubu diye ayrılır
Toplam sekiz Agrubu vardır

Eğer bulmak istiyorsak
Elementlerin gruplarını
Bilmeliyiz son katmanındaki
Elektron sayısını.

Varsa son katmanında üç, iki, bir
Bu element  kesin metaldir
Kararlı hale gelmek için
Son katmandan elektron verir

Son katmanında beş ,altı, yedi
Bu element ametaldir dendi
Kararlı hale gelmek için
Elektron alması gerekli

           BETÜL TÜRKÖZ

PERİYODİK CETVEL

Elementlerdir adımız
Belirli gruplara ayrılırız
Periyodik tablomuza
Düzenle toplanırız


Dizmişler bizi sıraya
Sayı vermişler tabloya
                   RABİYA UYAR

CİVAYI BULALIM
Bilmece soruyorum bilemce
Biliverirsin hemence
Anladıysan eğer konuyu
Vız gelir sana bu soru

Sıvıyım oda sıcaklığında
Akar gibiyim birazda
Gösteririm metal özelliği
İyi iletirim elektriği

Veririrm hep elektronu
Gösteririm özellikler katyonu
Parlak ve akıcıyım
Oluştururum bazen alaşım

Cevap oldukça zor ama
Isıyda ilettiğimi unutma
Ve de bulunurum 6. periyotta
Al sana cevap : CİVA

PERİYODİK SİSTEM
Periyodik tabloda
Bulunur metal ametal
Periyotla grup numarası
Ayırır elementleri
Elementlerin adları
Sıralanır ayrı ayrı

            SEDA ONGÜL

YÜZME BATMA

Yoğun ise cisim sıvıdan
Batar suyun dibine kadar
Az yoğun ise cisim sıvıdan
Yüzer hiç durmadan

        ESRA ÇAL

BASINÇ
Kuvvet bölü yüzey diye
Paskal basınç birimidir
Birim yüzeye dik olarak
Etki eden kuvvettir
Katılar uygulanan kuvveti
Her yönde iletir


Basınç yüzey alanıyla
Daima ters orantılıdır
Yüzey alanı büyükse
Basınç azalır
Yüzey alanı küçültülürse
Basınç artırılır


Bıçağın düz tarafıyla
Elma daha iyi kesilir
Bir iğneyle kumaşlar
Daha kolay dikilir
Bu olaylar da yüzey alanının
En güzel örnekleridir

Basınç vardır sıvılarda da
Sıvılar basıncı iletir her yönde
Bağlıdır sıvının yğunluğuna
Derinliğe ve yerçekimine
Ama bağlı değildir kabın şekline
Kabın genişliğine ve sıvının hacmine

Gazlarda da basınç var
Hava da bir kuvvet uygular
Açık hava basıncı bu kuvvettir
Buna atmsfer basıncı da denir
Atmosfer basıncı ölçülür barometreyle
Bunu öğrendik Toriçelli deneyi ile
            BETÜL TÜRKÖZ

 BASINÇ
Sıvıların basıncı
Dderinliğe bağlı
Katıların ki ise
Yüzey alanına bağlı

 BASINÇ
Kuvvet bölü yüzeydir
Pascal basın birimidir
Birim yüzeye dik olarak
Etki eden kuvvettir
Katılar uygulanan kuvveti
Uygulandığı yönde iletir

Basınç yüzey alanıyla
Daima ters orantılıdır
Yüzey alanı büyüdükçe
Basın azalır

Bıçağın Keskin kısmıyla
Elma daha iyi kesilir
Bir iğneyle kumaşlar
Daha iyi dikilir
Bu olaylarda Yüzey alanının
En açık örnekleridir

Basınç vardır sıvılarda da
Sıvılar basıncı iletir her yönde
Bağlıdır sıvının yoğunluğuna
Yüksekliğe ve yerçekimine
Doğru orantılıdır bu faktörlerle
Fakat bağlı değildir kabın şekline
Kabın genişliğine ve sıvı hacmine

Gazlarda da basınç var
Hava da bir kuvvet uygular
Açık havaa basıncı bu kuvvettir
Buna atmosfer basıncı da denir
Atmosfer basıncı ölçülür barometre ile
Bunu öğrendik Toriçelli deneyi ile
                BETÜL TÜRKÖZ


 KİMYASAL BAĞLAR
Kimyasal bağ,
Ayrılır ikiye
Birisi kovalent
Birisi de iynik diye

Ametal ile ametal
Kovalent bağ yapar
Metal ile Ametal
İynik bağ yapar

Son yörüngede
Beş, altı yedi
Elektron hep eksikti
Bir metal Geldi
O eksiği giderdi

       PINAR YILMAZ

ADAPTASYON 

Adaptasyondur uyumun adı

Devenin çölde yaşaması

Ayıların kutupta yaşayanları

Planlı şekilde yaşar her canlı

Tir tir titrer deve kutupta

Ayı dersen yaşayamaz çölde

Sakın bozma bu uyumu da

Yaşadıkları ortama alışır canlı

Onların yaşam alanı değişirse

Nasıl yaşasın başka yerde

 


 MUTASYON VE MODİFİKASYON
DNA' nın dizilimindeki deişiklikler mutasyondur
Üreme hücrelerinde olursa kalıcı olur
Bazı durumlar buna örnek verilebilir
Bunun nedenide ilaçlar ve zehirlerdir

Çevrenin etkisiyle değişikliklik Modifikasyondur
Beslenme , ısı ışık buna neden olur
Çuha çiçeği örnek verilebilir
Çünkü renginin değişmesine ısı sebebtir

          ÜNZİLE MELEK ANDAÇ

MODİFİKASYON

Bronzlaşan tenler
Gelişen kaslar

Tüm bu değişimlere

Modifikasyon derler

 

ADAPTASYON

Nilüfer yaşar suda

Kutup ayısı kutupta

Kaktüs ise sıcakta

Çevreye her canlı uymakta

                   ESRA ÇAL

Kutupta ayılar

Denizde balıklar

Ortama uyuyorlar

Adapte oluyorlar

 

Zamanın ilk dilimleri

Devam eden değişimleri

Evrimdir bunun gerçeği

Darwin?in fikirleri

              RABİYA UYAR

 

DARWİN

Darwine göre varyasyon var

Seleksiyonla elenir canlılar

Teorik bir düşüncedir

Söyledikleri şimdilik geçerlidir

 

GAMZE ELİF DOĞAN

 

 

 MAYOZ  BÖLÜNME İLE
Mayoz bölünme ile,
Gerçekleşir üreme,
Üreme ile ,
Gerçekleşir çeşitlenme

Mayoz bölünme ile
2n iner n'ye
Dört hücre oluşur,
Mayoz bölünme ile.
   PINAR YILMAZ -DEĞİRMENLİ ATATÜRK İO DNA
Almışlar bir çift sarmal zincirini
Üstlerine takmışlar birer şekeri
Organik bazsız olur mu hiç DNA
Aralarına girmiş bir fosfat daha

Merak ederiz hepimiz DNA yı
Nasıl saklıyor bunca bilgiyi
Gelecekte çözecek bilim insanları
DNA nın bu gzili şifresini

DNA dır hücrenin yönetici molekülü
Yönetir tüm canlılık faaliyetlerini
Nükleotidtir Temel yapı birimi
Fosfat, şeker , baz oluşturur nükleotidi

             GAMZE ELİF DOĞAN

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

Araştırır kalıtsal özellikleri
Değiştirir Gen dizilişlerini
Çok yeni bir bilim dalı
Genetik MÜhendisleri

Büyük hamleler yapmış
Modern biyoloji
Moleküler biyoloji

        GAMZE ELİF DOĞAN

DNA

DNA'larımızın üzerinde
Bulunur genler
Tek tek kodlanmıştır
Kalıtsal özellikler

DNA'larımız yönetici moleküller
Herşeyimizi belirleyen genler
Hastalık, sağlık, üreme
DNA'larımızın içinde

        SEDA ONGÜL

FİLİZLENME VE TOMURCUKLANMA

Filizler gelişerek oluşturur
Yeni bir meyve
İşte size vejetatif üreme
Görülür soğanda filizlenme

Hidralarda oldu
Tomurcuklanma ile çoğalma
Tomurcuklanmaya örnektir
Deniz anasıi sünger, maya


HÜCRE BÖLÜNMESİ

Boyumun uzaması
Yaraların onarılması
Hepsinin nedeni
Hücre bölünmesi

Yenilenen hücre
Onarılan yara
Hücre bölünmesi
İle oluyor işte
         Gamze Elif DOĞAN 8A

GEN

Anneden aldım bir gen
Babadan aldım bir gen
İki gen birleşince
Oluyor yeni bir gen

       Esra ÇAL 8A

HÜCRENİN HALİ

Hücre nedir biliyorum
Artık hepsini görüyorum
Hayvan hücresi böünüyor
Canlılar ürüyor ve büyüyor
             Sinem ŞENOL   8AMAYOZ BÖLÜNME

Görülüreşeyli üremede
Kromozom sayısı yarıya inme
Yani 2n den iner n' ye
Sonuçta oluşur dört hücre

Özelliğidir parça değişimi
Mitozdan farklı kılar
Değişince genleri
Çeşitlilik artar

Biri anneden biri babadan
Aynı büyüklük ve şekilde gelir
Aynı kalıtsal özelliklere sahip olan
Homolog kromozomlar denir
  BETÜL TÜRKÖZ -DEĞİRMENL ATATÜRK İO

GENETİK HASTALIKLAR

X Kromozomu üzerinde
Çekinik genle taşınırlar
Sorarsanız bu ne diye
Genetik hastalıklar

Renk körlüğüdür biri
Ayıramaz kırmızı yeşili
Çekiniktir bunun geni
Genetik hastalıklar gibi

Bir diğeri hemofili
Kan pıhtılaşması engelli
Üretilemez pıtılaşma proteini
Kanın durmaması sebebi

Öbürü orak hücreli anemi
Alyuvar alır orak şeklini
Az taşır oksijeni
yine sebebi orak şekli

Down sendromu diğeri
Görülür zeka geriliği
Kromozom sayısı neydi ?
Buldum 46 yerine 47
Tıknaz  vücutlu kısa elli

 
MAYOZ BÖLÜNME

Mayoz bölünmedir bunun adı
Oluşan hücreler ana  hücreden farklı
Mitoz bölünme ile vardır farkları
Bu da moyuzun üreme hücrelerinde olması

Kromozon sayısı iner yarıya
Dört hücre oluşur sonucunda
Eşey hücrelerinde görülen bu olayda
Parça değişimi görülür kromozomlarda

 

       ÜNZİLE M. ANDAÇ    DEĞİRMENLİ ATATÜRK

BÖLÜNME FARKLARI
Mayozla mitoz karşılaştırılırsa
Bir çok fark çıkar ortaya
Mayoz üremede mitoz büyümede
Sonunda oluşur mayozda 4 hücre


Parça değişim vardır
Mayoz bölünmede
Sperm ve yumurta oluşur
Mayoz bölünmede

   SEDA ONGÜL DEĞİRMENLİ ATATÜRK