n w    w w w w

baner
You are here:   Anasayfa MAKALE
large small default
MAKALE

'Şiirle Öğretim Tekniğinin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi ' isimli makaleyi aşağıdaki adresten indirebilirsiniz
http://ilkogretim-online.org.tr/vol8say1/v8s1m5.pdf

"Performansa Dayalı Ölçümler: Teori ve Uygulama" isimli makalede performans değerlendirmenin mantığı ile ilgili güzel sonuçlar bulunmaktadır yararlı olacağını düşünüyorum. Makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.tused.org/internet/tused/default13.asp

"İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının Öğrencilerin Tutumları Üzerine Etkisi"
makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.ilkogretim-online.org.tr/vol8say1.html

Naki ERDEMİR

MESLEĞİNE YENİ BAŞLAYAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ŞİKÂYETLERİ

http://www.e-sosder.com/dergi/22135-149.pdf

 

Fenbilgisi Öğretmen Adaylarının ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi

http://ilkogretim-online.org.tr/vol8say2/v8s2m4.pdf